מחירון תכשיטי קבלה מחיר מומלץ ללקוח

שירות לחנויות 

תמונה תיאור מס" קטלוגי מחיר מומלץ לצרכן
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם מגן דוד קטן בצירוף שמע ישראל בשיבוץ
אבן חן - שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד
  KPS2 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם מגן דוד קטן בתוספת אותיות . קבלה אלד
( הגנה ושמירה ) בשיבוץ אבן חן “ בן פורת יוסף עלי העין ”
 KPS3  מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון האניאגרם עם כיתוב פנימי של אנא בכח .
בשיבוץ של אבן חן
 KPS4 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון מגן דוד בשיבוץ עין החתול קריזובריל 
 KPS14 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עדין מכסף 925 בשיבוץ אבן .
עין החתול קריזובריל / רובי / אמרלד  
 KPS21 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
220 ש"ח - רובי
220 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון מגן דוד בשיבוץ עין החתול קריזובריל 
 KPS25 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון אנא בכוח, מ"ב שמות ( 42 הצרופים) .
בצירוף אותיות קבלה מ.ה.ש ( בריאות )
 KPS35-A מחיר מומלץ לצרכן
275
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון אנא בכוח, מ"ב שמות ( 42 הצרופים) .

בצירוף אותיות קבלה א.ל.ד ( לשמירה והגנה )
 KPS35-C מחיר מומלץ לצרכן
275
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון אנא בכוח, מ"ב שמות ( 42 הצרופים) .

בצירוף אותיות קבלה ס.א.ל ( פרנסה ושפע כלכלי )
 KPS35-D מחיר מומלץ לצרכן
275
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון מפתח פרנסה ענק מורכב ממגני דוד
בשילוב אבן חן גדולה - תליון גדול
KPS39 מחיר מומלץ לצרכן
595
ש"ח
תליון גדול מאוד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם כיתוב של שמע ישראל .
צירוף אותיות קבלה מ.ה.ש (ריאות)
“שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד”
KPS4-4A מחיר מומלץ לצרכן
175
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם כיתוב של שמע ישראל .
צירוף אותיות קבלה ע.ר.י ( חיזוק ביטחון ואמונה )
“שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד”
KPS44-B מחיר מומלץ לצרכן
175
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם כיתוב של שמע ישראל .
צירוף אותיות קבלה א.ל.ד ( שמירה והגנה )
“שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד”
KPS44-C מחיר מומלץ לצרכן
175
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם כיתוב של שמע ישראל .
צירוף אותיות קבלה ס.א.ל ( פרנסה ושפע כלכלי )
“שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד”
KPS44-D מחיר מומלץ לצרכן
175
ש"ח
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם כיתוב א.ל.ד  בתוספת תחנני שפע מזל
והצלחה בשיבוץ אבן חן - עין החתול קריזובריל 
 KPS48 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון פרח החיים גדול בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן - תליון גדול
 KPS50 מחיר מומלץ לצרכן
320 ש"ח - עין החתול
290 ש"ח - רובי
290 ש"ח - אמרלד
265 אבן חן חצי יקרב
230 ללא אבן
תליון גדול
פרח החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון פרח החיים משושה בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן - תליון גדול
 KPS50 מחיר מומלץ לצרכן
320 ש"ח - עין החתול
290 ש"ח - רובי
290 ש"ח - אמרלד
265 אבן חן חצי יקרב
230 ללא אבן
תליון גדול
פרח החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון זרע החיים בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן - תליון גדול
 KPS53 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
195 אבן חן חצי יקרב
160 ללא אבן
זרע החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עץ החיים בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן - תליון גדול
 KPS55 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
215 אבן חן חצי יקרב
175 ללא אבן
עץ החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון בייצת  החיים בשיבוץ - אבן חן חצי יקרה לפי בחירה
-תליון גדול
 KPS55 מחיר מומלץ לצרכן
420 אבן חן חצי יקרב
תליון גדול מאוד
ביצת החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון זרע החיים בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / טורמלין
 KPS63 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
225 אבן חן חצי יקרב
קשר טורוס --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון כדור מגני דוד שני צדדים צד אחד רובי צד שני
עין החתול קריזובריל  באמצע הכדור ברכת הכוהנים
בחריטה מסתובבת - תליון גדול
 KPS69 מחיר מומלץ לצרכן
520 ש"ח - עין החתול
+רובי
תליון גדול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון חמסה עם כיתוב א.ל.ד  בתוספת תחנני שפע מזל
והצלחה בשיבוץ אבן חן - עין החתול קריזובריל  בכיתוב
מסתובב על החמסה - תליון גדול .
 KPS70 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון  מעוצב ככיפה  המרכב ממגני דוד  משובץ באבן
 - עין החתול קריזובריל / רובי / אמרלד .
 KPS72 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון רימון - אבן חן חצי יקרה לפי בחירה ,לתליון זה
שני דגמים, דגם אחד לא נפתח בו האבן מקובעת ודגם
הניתן  לפתיחה ולהחלפה של אבנים .
-תליון גדול
 KPS73 מחיר מומלץ לצרכן
420 אבן חן חצי יקרב
תליון גדול מאוד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון  ממפתח  פרנסה מגן דוד משובץ באבן
 עין החתול קריזובריל / רובי .
KPS74 מחיר מומלץ לצרכן
360 ש"ח - עין החתול
340 ש"ח - רובי
תליון גדול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון פרח החיים בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן .
 KPS75 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
220 ש"ח - רובי
220 ש"ח - אמרלד
165 אבן חן חצי יקרב
פרח החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון מגן דוד בשיבוץ עין החתול קריזובריל 
 KPS77 מחיר מומלץ לצרכן
250 ש"ח - עין החתול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון פרח החיים בשיבוץ - עין החתול קריזובריל 
/ רובי / אמרלד / אבן חן חצי יקרה לפי בחירה או ללא
אבני חן .
 KPS84 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
215 אבן חן חצי יקרב
190 ללא אבן
פרח החיים --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון מגן דוד - אבן חן חצי יקרה לפי בחירה .
 KPS85 מחיר מומלץ לצרכן
320 אבן חן חצי יקרב
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון  ממפתח הפרנסה תלת מימדי משובץ באבן
 חן חצי יקרה  הכולל את האותיות ס.א.ל .
 KPS87 מחיר מומלץ לצרכן
420 אבן חן חצי יקרב
תליון גדול
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון עגול עם מגן דוד קטן בצירוף  5 צירופי הקבלה
א.ל.ד / ס.א.ל / מ.ה.ש / ל.א.ו / ש.א.ה
בשיבוץ עין החתול קריזובריל / רובי / אמרלד .
 KPS88 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון תיקון חווה
בשיבוץ עין החתול קריזובריל / רובי / אמרלד .
 KPS89 מחיר מומלץ לצרכן
320 ש"ח - עין החתול
275 ש"ח - רובי
275 ש"ח - אמרלד
תכשיט קבלה --------------------------------    
kabbalah Pendant תליוני קבלה תליון קבלה
תליון אשת חייל מי ימצא
בשיבוץ עין החתול קריזובריל / רובי / אמרלד
אבן חן חצי יקרה לפי בחירה  .
 KPS91 מחיר מומלץ לצרכן
290 ש"ח - עין החתול
250 ש"ח - רובי
250 ש"ח - אמרלד
230 אבן חן חצי יקרב
תכשיט קבלה --------------------------------    
       
תכשיט קבלה --------------------------------    
       
תכשיט קבלה --------------------------------    

 

 

חזרה

.אנו בחברת מורנו מאמינים שמודרניות ומסורת יכולים להשתלב ביחד
בתכשיטי הקבלה שלנו משולבים פסוקי קבלה שונים. עיצוב התכשיטים משלב בין מודרניות ואלגנטיות לבין סמלים שונים ומשמעותיים מעולם היהדות הקבלה
.כל עיצוב הינו תמצות עולם שלם ועצום של משמעויות והיסטוריה אשר נוצקים לתוך תכשיט אחד קטן
.תכשיטי הקבלה עשויים מכסף, זהב וגולדפילד ומשובצים באבני יוקרה כגון עין החתול, רובי ואמרלד
בזכות הניסיון רב השנים של חברת מורנו באיתור וייבוא אבני חן מרחבי העולם אנו יכולים להציע ללקוחותינו תכשיטים משובצים באבנים יקרות במחיר שווה לכל נפש